Firma Gutkowski Jan GutkowskiAqua Park Fala Łódź

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Warszawa

Ogród Botaniczny w Łodzi

Firma handlowa SPORTING
06.07.2009
Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Legnicy
2005-2008
Stacja Uzdatniania Wody w Jaśle
30.09.2009
Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Padwi Narodowej
28.04.2009
GUTKOWSKI LESZNO