Firma Gutkowski Jan GutkowskiInstalacje p.poż. tryskaczowe i hydrantowe

Oferujemy montaż kompletnych instalacji tryskaczowych z uruchomieniem samoczynnym, przeznaczonych do domów handlowych, zakładów przemysłowych, hal montażowych, magazynów wysokiego składowania, hoteli, hal targowych, budynków biurowych i innych.
Instalacja tryskaczowa składa się z sieci rurociągów będących pod stałym ciśnieniem na całej powierzchni chronionej. Na rurociągach znajdują się tryskacze, rozmiesczone w znormalizowanych odległościach. Tryskacze są zamknięte. W przypadku powstania pożaru zabezpieczjąca się ampułka z cieczą ulega zniszczeniu, co powoduje otwarcie dyszy oraz wypływ strumienia wody. W ten sposób pożar zostaje wykryty w jego stadium początkowym. Uruchomieniu ilegają tylko tryskacze znajdujące się w bezpośrednim kontakcie z ogniem. Nie ma przez to strat powodowanych wodą w miejscach które nie są dotknięte pożarem. Dym wraz z substancjami szkodliwymi w znacznej częścią są obsorbowane przez wodę dzięki temu nie powodują zanieczyszczenia środowiska.

Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie


GUTKOWSKI LESZNO