Firma Gutkowski Jan GutkowskiFiltry kasetowe

Filtr kasetowy jest urządzeniem służącym do oczyszczania powietrza z pyłów suchych pochodzenia drzewnego. Urządzenie jest przeznaczone do użytku na otwartej przestrzeni. Filtr stanowi monolityczną konstrukcję stalową z kształtowników, wypełniona kasetami z blach ocynkowanych. Urządzenie ma kształt prostopadłościanu. W komorze filtracji filtr jest wyposażony w sekcję z workami filtracyjnymi.
Regeneracja worków filtracyjnych odbywa się systemem pneumatycznym, impulsami sprężonego powietrza. Proces regeneracji filtra, nie wymaga jego wyłączenia z cyklu pracy. Przefiltrowany urobek odprowadzany jest częścią lejowa filtra, za pomocą zgarniacza łańcuchowego, poprzez podawacz celkowy na zewnątrz. Oczyszczone powietrze może być kierowane na zewnątrz , lub poprzez instalację recyrkulacji z powrotem na halę produkcyjną. Filtr wyposażony w membrany dekompresyjne, suchy pion p.poż., czujnik ciśnieniowy. Całość pracy filtra z systemem regeneracji sterowany jest poprzez szafę sterowniczą. Urządzenie może pracować w układzie podciśnieniowym praz nadciśnieniowym. Posadowienie filtra na konstrukcji wsporczej umożliwia łatwy dostęp do poszczególnych elementów urządzenia.

Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie


GUTKOWSKI LESZNO